Wynajem mieszkania, a alimenty

Prowadząc masę spraw o alimenty, bardzo często pojawia się wątek dotyczący tego, czy koszty mieszkania, które ponosi rodzic, u którego dziecko mieszka winny znajdować swoje odzwierciedlenie w kwocie zasądzonej na rzecz dziecka. Oczywistym jest, że nasze stanowisko zależne jest od tego, którą stronę przychodzi nam reprezentować, natomiast w dniu dzisiejszym chciałabym przedstawić pogląd, zgodnie z którym konieczność zaliczania kosztów mieszkania na poczet alimentów, wcale nie jest taka oczywista.

Zgodnie z ww. poglądem koszt utrzymania i ogrzania mieszkania obciąża rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązany jest zapewnić dla siebie takie mieszkanie, które umożliwia pobyt z nim dzieci.

Jak wskazał Sąd Rejonowy w Toruniu oczywistym jest, że niezależnie od posiadania dzieci matka i tak musiałaby gdzieś mieszkać, więc udział dziecka w czynszu nie powinien być brany pod uwagę (wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt III RC 275/17).

Z kolei jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, w wyroku z dnia 23 marca 2016 r. , sygn. I Aca 1755/15 brak jest podstaw do wliczania do obowiązku alimentacyjnego kosztów mieszkania i jego utrzymania . W kwocie alimentów należy uwzględnić niejako ryczałtowo koszty zużycia wody, prądu, gazu do gotowania i ogrzania wody użytkowej dla dzieci. Jednak koszt utrzymania i ogrzania mieszkania obciąża rodzica któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązany jest zapewnić dla siebie takie mieszkanie, które umożliwia pobyt z nim dzieci.

Podobnie wypowiedział się Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 2019 roku – I RC 178/1. Sąd w uzasadnieniu wskazał: „Odnośnie kosztów utrzymania mieszkania brak jest podstaw do tego, aby koszty dzielić te na równo pomiędzy dzieci i osoby dorosłe. Oczywiste jest bowiem, iż dzieci i osoby dorosłe nie korzystają w taki sam sposób z mieszkania, a większość opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania matka małoletniego musiałaby ponieść niezależnie od okoliczności zamieszkiwania z małoletnim dzieckiem.”

Tożsamy pogląd przedstawił Sąd Rejonowy w Kielcach w wyroku z dnia 24 stycznia 2020 roku, sygn. III RC 791/19, wskazując, że :”Jej (matki dziecka) twierdzenie jest jednak nieuzasadnione, ponieważ bez względu na to czy mieszkałaby w tym lokalu z synem czy samodzielnie musiałaby ponosić koszty jego wynajmu. Należy zaznaczyć, że do kosztów utrzymania dziecka nie można wprost wliczyć całości wydatków związanych z najmem. Można wliczyć jedynie taką część rachunków, o jaką wzrosły opłaty związane z bieżącą eksploatacją lokalu ze względu na zamieszkanie w nim dziecka oraz ewentualną podwyżkę opłaty za czynsz z uwagi na przebywanie w mieszkaniu dodatkowego lokatora.„

Z drugiej strony zawsze trzeba brać pod uwagę okoliczności danej sprawy i zapewniam Państwa, że znajduje się masa argumentacji, która pozwala jednak doprowadzić do rozstrzygnięcia, które pozwoli na to, żeby mimo przytoczonych orzeczeń, uwzględnić koszt wynajęcia mieszkania w kwocie alimentów. Dlatego niezmiennie zalecam, aby w przypadku wszczęcia takiej sprawy albo w sytuacji bycia stroną pozwaną, absolutnie udać się do kancelarii adwokackiej tudzież radcowskiej celem skonsultowania swojej sprawy.

Udostępnij

Powiązane artykuły